Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссиянын 2023-жылдын май айындагы диссертацияларды коргоо графиги

№ п.п. Диссертациялык кеңеш Коргоого кирүү үчүн  шилтемелер Күнү жана убактысы Изденүүчүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты Окумуштуу даража, илимдин тармагы жана шифр
1.       

 

И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети жана Эл аралык жогорку медициналык мектебине караштуу Д 14.21.637 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/d_1-k9i-rma-9tg 03.05.2023

14.00

Субанова

Аида

Иманкуловна

14.03.03 – патологиялык физиология адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
2 Б. Т. Турусбеков атындагы Кыргыз Мамлекеттик дене тарбия жана жана спорт академиясы, Б. Садыков атындагы Кыргыз – Өзбек Эл аралык университети жана И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу К 13.22.653 диссертациялык кеңеши

 

http://vc.vak.kg/b/132-b4z-moh-4d4 10.05.2023

13.00

Мамбетова Мадина Кожомкуловна 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты
3 Б.Т.Турусбеков атындагы Кыргыз Мамлекеттик дене тарбия жана жана спорт академиясы, Б.Садыков атындагы Кыргыз – Өзбек Эл Аралык университети жана И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу К 13.22.653 диссертациялык кеңеши

 

http://vc.vak.kg/b/132-b4z-moh-4d4 10.05.2023

15.00

Новикова Светлана Васильевна 13.00.04 — дене тарбиянын, спорттук машыгуунун, саламаттыкты сактоо жана адаптивтик дене тарбиянын теориясы жана методикасы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты
4 Ош мамлекеттик университети жана Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз- Россия Славян университетине караштуу

К 10.22.648 диссертациялык кеңеши

https://vc1.vak.kg/b/102-nue-ms2-yib 19.05.2023

10.00

Абдурахманова Хулхарай Туланбаевна 10.02.20 – тектештирме- тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча илимдеринин кандидаты
5 М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети жана тең уюштуруучулар Ош мамлекеттик университети, Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетине караштуу Д 06.23.663 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/062-ohd-b05-rvb 19.05.2023

11.00

Абдуллаева

Рахатай

Айбековна

кандидата биологических наук по специальности 06.01.09 – растениеводство

 

6 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын  А. А. Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институту жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу Д 09.22.657 диссертациялык кеңеши

 

https://vc.vak.kg/b/102-nue-ms2-yib 19.05.2023 13.00 Барынбаева Айнура Абдыкалыковна 09.00.11 – социалдык философия адистиги боюнча философия илимдеринин кандидаты
7 Ош мамлекеттик университети жана Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз- Россия Славян университетине караштуу

К 10.22.648 диссертациялык кеңеши

 

https://vc.vak.kg/b/102-nue-ms2-yib 19.05.2023

14.00

Жолдошева Айнура Камилжановна  10.02.01 — кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты
8 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын  А.А. Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институту жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу Д 09.22.657 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/092-awn-tnx-ylr

 

19.05.2023

15.00

Ыразаков Дамирбек Абдикалилович 09.00.11 – социалдык философия адистиги боюнча философия илимдеринин кандидаты
9 М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети жана тең уюштуруучулар Ош мамлекеттик университети, Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетине караштуу Д 06.23.663 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/062-ohd-b05-rvb 19.05.2023

15.00

Темиркул

кызы

Каухар

кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 – экология
10 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук онкология жана гематология борбору жана тен уюштуруучу И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына караштуу Д 14.22.655 диссертациялык кеңеши

 

https://vc.vak.kg/b/142-tct-cmy-dx6 25.05.2023

14.00

Аманкулова

Айтбү

Абдыманаповна

14.01.12 – онкология адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты

 

11  И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясына караштуу Д 13.23.662 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/132-iro-djs-est 26.05.2023

13.00

Жумакадырова Чынара Жумакадыровна 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты
12 К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана тен уюштуруучу Кыргыз-Турк «Манас» университетине караштуу Д 06.22.649 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/d_0-c2m-p6r-8by 26.05.2023

13.00

Копеев

Сырым Калдыбаевич

06.02.02 – ветеринардык микробиология, вирусология, эпизоотология, микология микотоксикология менен бирге жана иммунология адистиги боюнча ветеринария илимдеринин кандидаты
13 И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясына караштуу Д 13.23.662 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/132-iro-djs-est 26.05.2023

16.00

Молдалиева Саламат Аманкуловна 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты

 

14 И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети жана Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу Д 05.23.664 диссертациялык кеӊеши

 

https://vc.vak.kg/b/052-cxc-nsq-nbk 29.05.2023

14.00

Кульшикова Сауле Тюякбайевна 05.23.05 – курулуш материалдары жана буюмдары адистиги боюнча техника илимдеринин кандидаты
15 И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети жана Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу Д 05.23.664 диссертациялык кеӊеши https://vc.vak.kg/b/052-cxc-nsq-nbk 29.05.2023

16.00

Байменова Гулназ Рахимовна 05.23.05 – курулуш материалдары жана буюмдары адистиги боюнча техника илимдеринин

кандидаты

16 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине жана И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу  Д 08.23.666 диссертациялык кеңеши http://vc.vak.kg/b/082-wra-13n-j9d 30.05.2023

14.00

Султаналиева Бегайым Абдыбековна 08.00.10 – финансы, акча жүгүртүү жана кредит адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты
17  

Кыргыз — Россия Славян университети жана К .Дикамбаев атындагы Тышкы иштер министрлигине караштуу Дипломатиялык академиясына караштуу Д 07.22659 диссертациялык кеңеши

 

 

https://vc.vak.kg/b/072-ubw-1ue-e2e

 

30.05.2023

14:00

Акматалиева Айнура Майрамбековна

 

 

23.00.04 – глобалдык жана аймактык өнүгүүдөгү эл аралык мамилелердин саясий көйгөйлөрү

 

18 Ош мамлекеттик университети жана Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад  университетине караштуу Д 05.22.651 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/052-pvt-luj-9ih

 

 

30.05.2023

14.00

Айдаралиев Жанболот Качкынбаевич 05.17.06 — полимерлердин жана композиттердин технологиясы жана кайра иштетүү адистиги боюнча техника илимдеринин доктору
19 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетине жана Э.А.Алиев атындагы Академиясына караштуу Д 12.23.668 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/122-sts-08l-13b

 

31.05.2023

10.00

Пирматова Айпери Абдимиталиповна 12.00.08 — кылмыш- жаза укугу жана криминология; жазык аткаруу укугу адистиги боюнча юридика илимдеринин кандидаты
    

20

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине жана И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу  Д 08.23.666 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/122-sts-08l-l3b 31.05.2023

14.00

Жаасынбек кызы Айнура  12.00.09 — жазык процесси, криминалистика, ыкчам – иликтөө ишмердүүлүгү адистиги боюнча юридика илимдеринин кандидаты
21 И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу Д 14.22.645 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/142-1m6-ncc-pik 31.05.2023

14.00

Таалайбеков Нурсултан Таалайбекович 14.01.14 – стоматология адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты

 

 

 

22 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине жана К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу Д 10.22.644 диссертациялык кеңеши

 

https://vc.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9mu

 

31.05.2023

14:00

Мамбеталиева Саткын Чолпонкуловна

 

10.02.20 – тектштирме – тарыхый, типологиялык  жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин канддаты