Объявление о защите диссертации

Объявление о защите диссертации

Ф.И.О. Объявление
Элебесова Бурул Бекказиевна

ТУРГУМБАЕВ САНЖАРБЕК ДЖЕНИШБЕКОВИЧ

Туратбекова Каныкей Туратбековна

Сабыр уулу Амангелди

Култаев Уранбек Ташболотович

Кадыралиев Алмаз Токтобекович

ГАПАРОВА ЖАНАРКАН ТАХТАХУНОВНА

ААЛИЕВ САГЫНБЕК АБДИМАЛИКОВИЧ

Супаева Гулназ Тынаевна

Осомбаева Аида Муратбековна

НАСИРДИНОВ ФАРХАД РАФИКОВИЧ

МАМЫТОВА АСЕЛЬ КАЗЫБЕКОВНА

Зейвальд Светлана Викторовна

Тургуналиева Милана Айбековна

Коптев Олег Владимирович

Шнейдер Элина Викторовна

Султаналиева Бегайым Абдыбековна

Мусабаева Вероника Александровна

Муканбетова Айзат Темирбековна

МАМБЕТАЛИЕВА САТКЫН ЧОЛПОНКУЛОВНА

МАКСУТОВА АЙЗАДА АСАНБЕКОВНА

КОПЕЕВ СЫРЫМ КАЛДЫБАЕВИЧ

КАЛБЕКОВА МАХБУРАТ ЖАМШИТБЕКОВНА

ЕШИЕВ ДАНИЯР АБДЫРАКМАНОВИЧ

Атыгаев Бактыбек Исаевич

АЛИЕВА ЖАНАР КАПЕШОВНА

Жаасынбек кызы Айнура Юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертацияны коргоо жөнүндө кулактандыруу

2023 ж. 31 майында саат 10.00дө Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын ИИМинин милициянын генерал-майору Э.А. Алиев атындагы Академиясына караштуу юридика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 12.23.6668 диссертациялык кеңештин жыйынында Жаасынбек кызы Айнуранын “Кыргыз Республикасында жашы жете электер тарабынан пайда көздөө багытында жасалган кылмыштарды тергөөнүн методологиясы” аттуу 12.00.09 – жазык процесси, криминалистика, ыкчам-иликтөө ишмердүүлүгү адистиги боюнча юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертациянын коргоосу болот. Дареги: 720065, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев, көчөсү 132; конференц-зал (209-ауд.).

Илимий кеңешчи Токторов Эгемберди Самидинович юридика илимдеринин доктору, доценн, Ош мамлекеттик университетинин криминалистика жана сот экспертиза кафедрасынын башчысы

Расмий оппоненттер Бегалиев Ернар Нурланович юридика илимдеринин доктору, профессор
Казакстан Республикасынын Башкы прокуратурасына караштуу Укук коргоо органдарынын Академиясынын Жогорку окуу жайынан кийинки билим берүү институтунун атайын юридикалык дисциплиналар кафедрасынын профессору Шимеева Жибек Шеровна юридика илимдеринин кандидаты Жетектөөчү мекеме Казакстан Республикасынын ИИМинин М. Есбулатов атындагы Алматы академиясынын жазык процесси жана криминалистика кафедрасы (050059, Казакстан Республикасы, Алматы ш., Утепов к., 29)


Диссертациялык иш менен Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин А. Табалдиев атындагы (Бишкек ш., Жибек Жолу көч., 394), Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин (Жалал-Абад ш., Ленина көч., 47) жана Кыргыз Республикасынын ИИМинин милициянын генерал-майору Э.А. Алиев атындагы Академиясынын (Бишкек ш., Ч. Валиханов көч., 1 «А») китепканаларынан, ошондой эле диссертациялык кеңештин https://vak.kg/diss_sovety/d-12-23-668/ сайтынан таанышууга болот.

Видеоконференцияга шилтеме::

https://vc.vak.kg/b/122-sts-08l-l3b
Диссертациялык кеңештин төрагайымы
юридика илимдеринин доктору, профессор К.Ж. Сабырова
Пирматова Айпери Абдимиталиповна Юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертацияны коргоо жөнүндө кулактандыруу

2023 ж. 31 майында саат 10.00дө Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын ИИМинин милициянын генерал-майору Э.А. Алиев атындагы Академиясына караштуу юридика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 12.23.668 диссертациялык кеңештин жыйынында Пирматова Айпери Абдимиталиповнанын “Кыргыз Республикасында жердин кылмыш-жаза укуктук корголушу” аттуу 12.00.08 – кылмыш-жаза укугу жана криминология; жазык аткаруу укугу адистиги боюнча юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертациянын коргоосу болот. Дареги: 720065, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев, көчөсү 132; конференц-зал (209-ауд.).

Илимий кеңешчи Токторов Эгемберди Самидинович юридика илимдеринин доктору, доценн, Ош мамлекеттик университетинин криминалистика жана сот экспертиза кафедрасынын башчысы Расмий оппоненттер Осмоналиев Кайрат Медербекович Кыргызстандын Азербайжандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, Кыргыз Республиканын Грузиядагы элчиси Сагынбаев Дамир Казакович юридика илимдеринин кандидаты Жетектөөчү мекеме Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин юридика факультетинин кылмыш-жаза укугу жана криминология кафедрасы (720065, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 42, корпус 7.)
Диссертациялык иш менен Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин А. Табалдиев атындагы (Бишкек ш., Жибек Жолу көч., 394), Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин (Жалал-Абад ш., Ленина көч., 47) жана Кыргыз Республикасынын ИИМинин милициянын генерал-майору Э.А. Алиев атындагы Академиясынын (Бишкек ш., Ч. Валиханов көч., 1 «А») китепканаларынан, ошондой эле диссертациялык кеңештин https://vak.kg/diss_sovety/d-12-23-668/ сайтынан таанышууга болот.
Видеоконференцияга шилтеме::

https://vc.vak.kg/b/122-sts-08l-l3bДиссертациялык кеңештин төрагайымы
юридика илимдеринин доктору, профессор К.Ж. Сабырова
ЫРАЗАКОВ ДАМИРБЕК АБДИКАЛИЛОВИЧ

Темиркул кызы Каухар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 150 151