КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
УЛУТТУК АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯСЫНЫН ЖЕТЕКЧИЛИГИ


  • Төрага
  • Тыналиева Бакыт Карыбековна
  • медицина илимдеринин доктору, профессор

  • Төраганын орун басары - башкы окумуштуу катчы
  • Асизбаев Рустам Эмилжанович
  • экономика илимдеринин доктору, профессор