Загрузка...

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ УЛУТТУК АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯСЫНЫН ЖЕТЕКЧИЛИГИ

Төрага

Тыналиева Бакыт Карыбековна

медицина илимдеринин доктору, профессор

Төраганын орун басары - башкы окумуштуу катчы

Асизбаев Рустам Эмилжанович

экономика илимдеринин доктору, профессор