Билим берүү жана илим концепциясынын долбоорун талкуулоо боюнча форумдагы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы — Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчиси Жапаров Акылбек Усенбековичтин сөзү