Солтобаев Орозбек Азекович

Солтобаев Орозбек Азекович


Ф.И.О.Солтобаев Орозбек Азекович
Диссертационный советЖусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети Археология,этнология, тарыхнаама жана булак таануу кафедрасы
ТемаКыргызстандын орто кылымдардагы курал-жарактары VI-XIVкк. (типтери, хронологиясы жана эволюциясы)
Ученый степень
Научный руководительХудяков Ю.С.
Ученый степень руководителятарых илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2018-08-13 00:00:00
Диссертация