АЛИМОВА КЛАРА ТОЙГОНБАЕВНА

АЛИМОВА КЛАРА ТОЙГОНБАЕВНА


Ф.И.О.АЛИМОВА КЛАРА ТОЙГОНБАЕВНА
Диссертационный советТАРЫХ ЖАНА МАДАНИЙ МУРАС ИНСТИТУТУ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ Д.07.16.528
ТемаЭгемендүү Кыргызстандагы ислам: абалы жана көйгөйлөрү (1991-2014-жж.)
Ученый степеньТарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительОсмонов Ө.Дж.
Ученый степень руководителят.и.д., профессор
Учредители
Дата2018-03-19 00:00:00
Диссертация