ЖОРОЕВ Исламкул Маматкулович

ЖОРОЕВ Исламкул Маматкулович


Ф.И.О.ЖОРОЕВ Исламкул Маматкулович
ТемаДИАЛЕКТИЗМДЕРДИН ЛЕКСИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (түштүк батыш диалектинин кээ бир жазуучуларынын чыгармаларынын материалында)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.01
Содержание