Жаасынбек кызы Айнура

Жаасынбек кызы Айнура


Ф.И.О.Жаасынбек кызы Айнура
ТемаКыргыз Республикасында жашы жете электер тарабынан пайда көздөө багытында жасалган кылмыштарды тергөөнүн методологиясы
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын ИИМинин милициянын генерал-майору Э.А. Алиев атындагы Академиясына караштуу юридика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 12.23.6668 диссертациялык кеңештин
Содержание