ЫСАК КЫЗЫ ТОКТОБҮБҮ (ТУОХАН)

ЫСАК КЫЗЫ ТОКТОБҮБҮ (ТУОХАН)


Ф.И.О.ЫСАК КЫЗЫ ТОКТОБҮБҮ (ТУОХАН)
ТемаЖУҢГО КЫРГЫЗДАРЫНДА “СЕМЕТЕЙ” ЭПОСУНУН МАЗМУН КУРУЛМАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д 10. 09. 395
Содержание