Пирматова Айпери Абдимиталиповна

Пирматова Айпери Абдимиталиповна


Ф.И.О.Пирматова Айпери Абдимиталиповна
ТемаКыргыз Республикасында жердин кылмыш-жаза укуктук корголушу
Ссылка на автореферат
Диссертационный советЖ. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын ИИМинин милициянын генерал-майору Э.А. Алиев атындагы Академиясына караштуу юридика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 12.23.668 диссертациялык кеңеши
Содержание