ОМАРАЛИЕВА ЗУМИРАТ ИСМАЙЫЛОВНА

ОМАРАЛИЕВА ЗУМИРАТ ИСМАЙЫЛОВНА


Ф.И.О.ОМАРАЛИЕВА ЗУМИРАТ ИСМАЙЫЛОВНА
ТемаБОЛОЧОК ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИН МЕКТЕПТЕ ДИФФЕРЕНЦИРЛЕП ОКУТУУНУ ИШКЕ АШЫРУУГА ДАЯРДОО
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ ЖАНА И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д 13.11.022
Содержание