НАРМЫРЗАЕВА КУРМАНЖАН ЖЫРГАЛБАЕВНА

НАРМЫРЗАЕВА КУРМАНЖАН ЖЫРГАЛБАЕВНА


Ф.И.О.НАРМЫРЗАЕВА КУРМАНЖАН ЖЫРГАЛБАЕВНА
ТемаЧ.АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ТИЛИНИН МОРФОЛОГИЯЛЫК СТИЛИСТИКАСЫ (Атооч сөз түркүмдөрүнүн материалында)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.01
Содержание