Молдокулова Динара Төрөкелдиевна

Молдокулова Динара Төрөкелдиевна


Ф.И.О.Молдокулова Динара Төрөкелдиевна
ТемаКЫРГЫЗДАРДЫН ҮЙ-БҮЛӨЛҮК МАМИЛЕЛЕРИНДЕ ЖАНА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИГИНДЕ КОЛДОНУЛГАН САЛТТЫК ЖҮРҮМ-ТУРУМ МАДАНИЯТЫ (XIX кылымдын аягы -XX кылымдын башы)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет07.00.07
Содержание