МИТАЛИПОВ КАМАЛИДИН МИТАЛИПОВИЧ

МИТАЛИПОВ КАМАЛИДИН МИТАЛИПОВИЧ


Ф.И.О.МИТАЛИПОВ КАМАЛИДИН МИТАЛИПОВИЧ
ТемаЭЛДИК ПЕДАГОГИКАНЫН НЕГИЗИНДЕ БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНДА ТОЛЕРАНТТУУЛУКТУ КАЛЫПТАНДЫРУУ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ Д 13.11.023
Содержание