КУТАНОВА РАНО АЛЫМБЕКОВНА

КУТАНОВА РАНО АЛЫМБЕКОВНА


Ф.И.О.КУТАНОВА РАНО АЛЫМБЕКОВНА
ТемаЖЫЙЫРМАНЧЫ КЫЛЫМДЫН БАШЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЫНЫН МУРАСТАРЫНДАГЫ УЛУТТУК БААЛУУЛУКТАР АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫ АТА МЕКЕНДИ СҮЙҮҮГӨ ТАРБИЯЛОО
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д 13.09.382
Содержание