ИБРАГИМОВА АЙГҮЛ АЛМАСБЕКОВНА

ИБРАГИМОВА АЙГҮЛ АЛМАСБЕКОВНА


Ф.И.О.ИБРАГИМОВА АЙГҮЛ АЛМАСБЕКОВНА
ТемаАКАДЕМИК Б.М. ЮНУСАЛИЕВ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ БИР МУУНДУУ УҢГУЛАР
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д.10.14.501 диссертациялык кеңеши
Содержание