АЛИ ДАШМАН

АЛИ ДАШМАН


Ф.И.О.АЛИ ДАШМАН
ТемаКЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ УБАКЫТ - МЕЗГИЛДИ ТУЮНДУРУУЧУ ЛЕКСИКАЛЫК КАРАЖАТТАР
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.06
Содержание