АКЫНБЕКОВА АЙМАН УСЕНБАЕВНА

АКЫНБЕКОВА АЙМАН УСЕНБАЕВНА


Ф.И.О.АКЫНБЕКОВА АЙМАН УСЕНБАЕВНА
ТемаМОЛДО НИЯЗДЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.01
Содержание