Загрузка...

Абдурахманова Хулхарай Туланбаевна

Абдурахманова Хулхарай Туланбаевна


Ф.И.О.Абдурахманова Хулхарай Туланбаевна
ТемаДҮЙНӨНҮН КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДИК БЕЙНЕСИНДЕГИ (СҮРӨТҮНДӨГҮ) “БИЛИМ” КОНЦЕПТИ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Б. Н. ЕЛЬЦИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ-РОССИЯ СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ К 10.22.648 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ
Содержание