Урматтуу илимпоздор, профессорлор, доценттер, изденүүчүлөр!