Көңүл айтуу

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия педагогика илимдеринин доктору, профессор,

Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер,  Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу УАКтын педагогика илимдери боюнча эксперттик кеӊешинин мүчөсү

Исамидинов Искендер Чоӊмуруновичтин

 

мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына  байланыштуу үй-бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтат, аза кайгысын тең бөлүшөт.