График онлайн защит диссертаций НАК Кыргызской Республики на март 2023 года

График онлайн защит диссертаций НАК Кыргызской Республики на март 2023 года

 

 

Диссертационный совет

Идентификатор онлайн защит

диисертаций

Дата и время защиты диссертации ФИО соискателя ученой степени На соискание ученой степени – отрасль науки и  шифр специальности
1 КР Улуттук илимдер академиясынын Математика институту жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу Д 01.22.647 диссертациялык кеңеши

 

 

https://vc1.vak.kg/b/012-ltf-b7j-lgy

 

02.03.2023

14:00

Дуйшеналиева Урумкан Эрмековна 01.01.02 — дифференциалдык теңдемелер, динамикалык тутумдар жана оптималдуу башкаруу адистиги боюнча физика-математика илимдеринин кандидаты
2 Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети жана тең уюуштуруучу И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына караштуу Д 14.21.636 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/142-zmm-uzh-htf 03.03.2023

12:00

Сулейманова Гульмира Токтасыновна 14.02.03 – коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
3 Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети жана тең уюуштуруучу И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына караштуу Д 14.21.636 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/142-zmm-uzh-htf 03.03.2023

15:00

Юсупханов

Отахон Насырханович

14.02.03 – коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
4 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу Д 10.22.644 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9mu 07.03.2023

10:00

Абдраева Айгүл Төлөковна 10.02.20 – тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими    адистиги боюнча филология илимдеринин доктору
5 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин «Алдын алуучу медицина» Илимий өндүрүштүк бирикмеси жана ОИӨК Кыргызстан Эл аралык университетине караштуу Д 14.21.635 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/d_1-8gx-uox-g1o 22.03.2023

14:00

Жээналиева

Гулнара

Маратовна

14.01.09 – жугуштуу оорулар адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
6 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын  А.А. Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институту жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу Д 09.22.657 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/092-awn-tnx-ylr 24.03.2023      13:00  Козубаев Өскөнбай  09.00.03 —  философиянын тарыхы адистиги боюнча   философия илимдеринин доктору
7 Ош мамлекеттик университети жана Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад  университетине караштуу Д 05.22.651 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/052-pvt-luj-9ih 28.03.2023

11:00

 

Садыкова Гульхан Курбанбековна 01.01.02 — дифференциалдык теңдемелер, динамикалык тутумдар жана оптималдуу башкаруу адистиги боюнча физика-математика илимдеринин кандидаты

 

8 Ош мамлекеттик университети жана Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад  университетине караштуу Д 05.22.651 диссертациялык кеңеши

 

https://vc.vak.kg/b/052-pvt-luj-9ih

 

 

28.03.2023

14:00

Календеров Азамат Жаӊыбаевич 05.17.06 — полимерлердин жана композиттердин технологиясы жана кайра иштетүү адистиги боюнча техника илимдеринин кандидаты

 

9 М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети жана И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу Д 08.22.646 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/102-mse-zzg-o48 31.03.2023

11:00

Анвар кызы Сайкал 08.00.05 – экономика жана эл чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты
10 М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети жана И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу Д 08.22.646 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/102-mse-zzg-o48 31.03.2023

13:00

Тулебердиев Асхат Темирбекович 08.00.10 – финансы, акча жүгүртүү жана кредит адистиги боюнча   экономика илимдеринин кандидаты
11 И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясына караштуу Д 13.23.662 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/132-iro-djs-est

 

 

31.03.2023

13:00

Белгибаева Гүлнур Абубакировна

 

13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты
12 Кыргыз  мамлекеттик   дене  тарбия  жана  спорт  академиясына  жана  теӊ   уюштуруучулар Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети,

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу

К 13.22.653 диссертациялык кеңеши

https://vc.vak.kg/b/132-b4z-moh-4d4

 

31.03.2023

13:00

Анаркулова Айзат Абдрашитовна

 

13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты
13 Кыргыз  мамлекеттик   дене  тарбия  жана  спорт  академиясына  жана  теӊ   уюштуруучулар Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети,

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу

К 13.22.653 диссертациялык кеңеши

https://vc.vak.kg/b/132-b4z-moh-4d4

 

31.03.2023

15:00

Макогонова

Татьяна Александровна

 

13.00.04 — дене тарбиянын, спорттук машыгуунун, саламаттыкты сактоо жана адаптивдүү дене тарбиянын теориясы менен методикасы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты
14 И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясына караштуу Д 13.23.662 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/132-iro-djs-est

 

 

31.03.2023

16:00

Давлетбекова Айзада Давлетбековна

 

13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты