МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо жаатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Беларусь Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы кызматташуу жөнүндө МАКУЛДАШУУ

СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации

СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации

Жогорку квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды аттестациялоо жаатында Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы жана мамлекеттик мекеме «Тажикстан Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы» ортосундагы кызматташтык жөнүндө ведомстволор аралык МАКУЛДАШУУ

Меморандум о взаимопонимании между Высшей аттестационной комиссией Кыргызской Республики и Комиссией по высшему образованию Исламской Республики Пакистан о расширении сотрудничества в области науки и технологий