УСЕНОВ ЭРНИС КОЙЧУМАНОВИЧ

УСЕНОВ ЭРНИС КОЙЧУМАНОВИЧ


Ф.И.О.УСЕНОВ ЭРНИС КОЙЧУМАНОВИЧ
Диссертационный совет08.00.05
ТемаАГРАРДЫК СЕКТОРДОГУ ИРИ ӨНДҮРҮШТҮН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК МЕХАНИЗМИН ӨРКҮНДӨТҮҮ (Кыргыз Республикасынын материалдарынын негизинде)
Ученый степеньЭкономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган
Научный руководитель
Ученый степень руководителя
Учредители
Дата2010-06-10 10:53:36
Диссертация