Турдубаева Аида Мамажунусовна

Турдубаева Аида Мамажунусовна


Ф.И.О.Турдубаева Аида Мамажунусовна
Диссертационный советКыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлиги Жалал-Абад мамлекеттик университети Кыргыз тили кафедрасы
ТемаКыргыз тилиндеги лексика-семантикалык жылыштар (К. К. Юдахиндин “Кыргызча – орусча сөздүгүнүн” негизинде)
Ученый степеньадистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительИ. Абдувалиев
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору
Учредители
Дата2015-11-23 00:00:00
Диссертация