ТУЙБАЕВ РУСЛАН ЖАЙЛЫМЫШОВИЧ

ТУЙБАЕВ РУСЛАН ЖАЙЛЫМЫШОВИЧ


Ф.И.О.ТУЙБАЕВ РУСЛАН ЖАЙЛЫМЫШОВИЧ
Диссертационный советЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ ЮРИДИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТ Д 12.18.570 Диссертациялык кеңеши
ТемаКыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча автотранспорттук келишимдер
Ученый степеньЮридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган Диссертация
Научный руководительЧ.И. Арабаев
Ученый степень руководителяКРнын УИАнын мүчө-корреспонденти, Юридика илиминин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи
Учредители
Дата2018-05-12 00:00:00
Диссертация