ТЕМИРБЕК УУЛУ ИЛИЧБЕК

ТЕМИРБЕК УУЛУ ИЛИЧБЕК


Ф.И.О.ТЕМИРБЕК УУЛУ ИЛИЧБЕК
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаБОЛОЧОКТОГУ ГЕОГРАФИЯ МУГАЛИМИН ОКУУЧУЛАРГА ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮГӨ ДАЯРДОО
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительЧоров Маматкан Жетимишевич
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2015-10-20 00:00:00
Диссертация