СЫДЫКОВА ТОЛГОНАЙ КӨЧКӨНБАЕВНА

СЫДЫКОВА ТОЛГОНАЙ КӨЧКӨНБАЕВНА


Ф.И.О.СЫДЫКОВА ТОЛГОНАЙ КӨЧКӨНБАЕВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д.10.17.548 Диссертациялык кеңеш
ТемаБАРПЫ АЛЫКУЛОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ТИЛИ
Ученый степеньФилология илимдеринин доктору илимий даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациялык иш
Научный руководительТ.К.Ахматов
Ученый степень руководителяУИАнын мүчө-корреспонденти, филология илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-11-22 00:00:00
Диссертация