Суркеева Динара Бекмаматовна

Суркеева Динара Бекмаматовна


Ф.И.О.Суркеева Динара Бекмаматовна
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Роман-герман филология кафедрасы
ТемаТектеш эмес системалуу тилдерде сырдык сөздөрдү которуунун жолдору (англис, орус жана кыргыз тилдерининматериалдарынын негизинде)
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительЗ.К.Караева
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-10-19 00:00:00
Диссертация