Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич

Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич


Ф.И.О.Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ М. РЫСКУЛБЕКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ЭКОНОМИКА УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ АКАДЕМИЯСЫ
ТемаКыргыз Республикасынын социалдык комплексиндеги экономикалык көйгөйлөрдү чечүүнүн инновациялык жолдору
Ученый степеньЭкономика илимдеринин доктору илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительП.К. Купуев
Ученый степень руководителяэ.и.д., профессор
Учредители
Дата2017-12-27 00:00:00
Диссертация