Осмонов Айдарбек Касымалиевич

Осмонов Айдарбек Касымалиевич


Ф.И.О.Осмонов Айдарбек Касымалиевич
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ Д.12.16.539 Диссертациялык кеңеши
ТемаАДМИНИСТРАТИВДИК ЮРИСДИКЦИЯ УКУК КОРГОО ИШМЕРДҮҮЛҮК ЧӨЙРӨСҮНДӨ
Ученый степеньЮридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительК.К.Керезбеков
Ученый степень руководителяюридика илимдеринин доктору, профессор, КР эмгек сиңирген юристи
Учредители
Дата2017-09-03 00:00:00
Диссертация