Мухаммад Исмаил КАЙЫМОГЛУ

Мухаммад Исмаил КАЙЫМОГЛУ


Ф.И.О.Мухаммад Исмаил КАЙЫМОГЛУ
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ Ж. БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН К. ДЫЙКАНБАЕВ атындагы ДИПЛОМАТИЯЛЫК АКАДЕМИЯСЫ Д. 23.15.508 Диссертациялык кеӊеши
ТемаКЫРГЫЗ ЖАНА АФГАН РЕСПУБЛИКАЛАРЫНЫН САЯСИЙ МАМИЛЕЛЕРИ: АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ
Ученый степеньСаясат таануу илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительКусеин ИСАЕВ
Ученый степень руководителяфилософия илимдеринин доктору, социология профессору,
Учредители
Дата2017-01-09 00:00:00
Диссертация