Майрыкова Мээрим

Майрыкова Мээрим


Ф.И.О.Майрыкова Мээрим
Диссертационный советКыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту
ТемаСогуштагы адам Узакбай Абдукаимов менен Эрнест Хемингуэйдин чыгармачылыгында (XX кылымдагы согуш прозасына Л.Н.Толстойдун тийгизген таасири)
Ученый степеньфилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительЛайлиева Илимкан Жумакановна
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2013-06-27 00:00:00
Диссертация