Кылчыкбаев Тилек Эмилбаевич

Кылчыкбаев Тилек Эмилбаевич


Ф.И.О.Кылчыкбаев Тилек Эмилбаевич
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ
ТемаКыргыз Республикасынын айыл чарба жерлеринин укуктук режими
Ученый степеньЮридикалык илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительК.К.Керезбеков
Ученый степень руководителяКыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, юридикалык илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата
Диссертация