КАРЫБЕКОВА МАЙРАМКҮЛ

КАРЫБЕКОВА МАЙРАМКҮЛ


Ф.И.О.КАРЫБЕКОВА МАЙРАМКҮЛ
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ Н. ИСАНОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК КУРУЛУШ, ТРАНСПОРТ ЖАНА АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаКЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ КӨРКӨМ СҮРӨТ ӨНӨР (ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, БЕДИЗЧИЛИК) ТЕРМИНДЕРИНИН ЛЕКСИКА - ГРАММАТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Ученый степеньокумуштуулук даражаны изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительБ.Ө.ОРУЗБАЕВА
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору, академик
Учредители
Дата2015-04-03 00:00:00
Диссертация