Эшманова Сажида Канатовна

Эшманова Сажида Канатовна


Ф.И.О.Эшманова Сажида Канатовна
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК УНИВЕРСИТЕТИ ФИЛОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
ТемаТЕКСТТЕГИ КАЙТАЛОО КОНФИГУРАЦИЯЛАРЫ
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительК.З.Зулпукаров
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-11-28 00:00:00
Диссертация