Джумабеков Замирбек Артисбекович

Джумабеков Замирбек Артисбекович


Ф.И.О.Джумабеков Замирбек Артисбекович
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ-УКУКТУК ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ
ТемаКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ТУТУМУНДА КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ АРАКЕТТЕРДИН АДМИНИСТРАТИВДИК-УКУКТУК МАСЕЛЕЛЕРИ
Ученый степеньЮридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительМолдоев Э.Э.
Ученый степень руководителяю.и.д., профессор
Учредители
Дата2017-03-27 00:00:00
Диссертация