Чодолдоева Гүлзат Жусуповна

Чодолдоева Гүлзат Жусуповна


Ф.И.О.Чодолдоева Гүлзат Жусуповна
Диссертационный советЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаБорбордук Теңир-Тоо кыргыздарынын XVIII кылымдын экинчи жарымы-XIX кылымдын 60-жылдарындагы социалдык-саясий абалы
Ученый степеньТарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительТ. Ж. ЖОРОБЕКОВ
Ученый степень руководителяТ.И.К., ДОЦЕНТ
Учредители
Дата2016-12-26 00:00:00
Диссертация