Башкурт Мустафа

Башкурт Мустафа


Ф.И.О.Башкурт Мустафа
Диссертационный советКыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы Акад. Ж.Алышбаев атындагы экономика институту Диссертациялык кеңеш Д.08.15.520
ТемаТҮРК ТИЛДҮҮ МАМЛЕКЕТТЕРДИН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫГЫН ЫЛДАМДАТУУ ЖОЛДОРУ (Кыргыз Республикасынын материалдарынын негизинде)
Ученый степеньЭкономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган
Научный руководительИдинов К.И.
Ученый степень руководителяэкономика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-11-23 00:00:00
Диссертация