АРАПБАЕВ АЗАМАТ АБДУЛЛАЖАНОВИЧ

АРАПБАЕВ АЗАМАТ АБДУЛЛАЖАНОВИЧ


Ф.И.О.АРАПБАЕВ АЗАМАТ АБДУЛЛАЖАНОВИЧ
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ Ош мамлекеттик юридикалык институту
ТемаКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИШКЕРДИК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНӨ АДАМДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫН УКУГУ
Ученый степеньюридика илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган Диссертация
Научный руководительА.А. Арабаев
Ученый степень руководителяюридикалык илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-09-07 00:00:00
Диссертация