АЙТБАЙ КЫЗЫ АЙГУЛ

АЙТБАЙ КЫЗЫ АЙГУЛ


Ф.И.О.АЙТБАЙ КЫЗЫ АЙГУЛ
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаБОЛОЧОКТОГУ ФИЗИКА МУГАЛИМИНИН БААЛУУЛУКТАР СИСТЕМАСЫН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН МЕТОДИКАСЫ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительТ.М. Сияев
Ученый степень руководителяпедагогика илимдерининдоктору, профессор
Учредители
Дата2016-06-14 00:00:00
Диссертация