АГГҮН КАДРИ

АГГҮН КАДРИ


Ф.И.О.АГГҮН КАДРИ
Диссертационный советИ.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Диссертациалык кенеш Д 07.16.528
ТемаБилим, илим жана маданият тармагындагы Кыргызстан менен Түркиянын кызматташтыгы (1992-2012 ЖЖ.)
Ученый степеньТарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражаны алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководитель
Ученый степень руководителя
Учредители
Дата2016-11-30 00:00:00
Диссертация