Абакиров Курманбек

Абакиров Курманбек


Ф.И.О.Абакиров Курманбек
Диссертационный советКыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Д. 10.13.012 Ведомстволор аралык диссертациялык Кеңеш
ТемаМанастаануу илиминин калыптанышы жана өнүгүшү
Ученый степеньФилология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительАкматалиев А.А.
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору, академик
Учредители
Дата2017-11-20 00:00:00
Диссертация