Турсунова Элизат Туракуновна

Турсунова Элизат Туракуновна


Ф.И.О.Турсунова Элизат Туракуновна
ТемаКыргызстан маалыматташтыруу коомунун алкагында: булактар жана изилдөө ыкмалары
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет07.00.02
Содержание