Токтоналиев Бакыт Соотбекович

Токтоналиев Бакыт Соотбекович


Ф.И.О.Токтоналиев Бакыт Соотбекович
ТемаКООПЕРАТИВДИК ЧАРБАЛАРДЫН КОЙЛОРУН АЛДЫН-АЛА ДАРЫЛОО ҮЧҮН ОРНОТМОНУН ПАРАМЕТРЛЕРИН ИШТЕП ЧЫГУУ ЖАНА НЕГИЗДӨӨ
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет05.20.01
Содержание