Тиллебаев Садык Алаханович

Тиллебаев Садык Алаханович


Ф.И.О.Тиллебаев Садык Алаханович
ТемаУНУТУЛГАН ЖАЗГЫЧ АКЫНДАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ (тематика, жанр, поэтика)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.01.01
Содержание