Ташбаев Азизбек Мазанович

Ташбаев Азизбек Мазанович


Ф.И.О.Ташбаев Азизбек Мазанович
ТемаАзык-түлүк базарын өнүктүрүүнүн көйгөйлөрү: теориялык, методологиялык жана практикалык аспектилери (Кыргыз Республикасынын мисалында)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет08.00.05
Содержание