Загрузка...

Соттимкулов Муротали Акилбекович

Соттимкулов Муротали Акилбекович


Ф.И.О.Соттимкулов Муротали Акилбекович
ТемаКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАРАНДЫКТЫ УКУКТУК ЖѲНГѲ САЛУУ: ТАРЫХЫЙ - УКУКТУК ТАЛДОО
Ссылка на автореферат
Диссертационный советЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ Д.12.15. 511 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШИ
Содержание