ШАКИРОВА МАВЛЮДА РЫСБАЕВНА

ШАКИРОВА МАВЛЮДА РЫСБАЕВНА


Ф.И.О.ШАКИРОВА МАВЛЮДА РЫСБАЕВНА
ТемаК.К. ЮДАХИНДИН “КЫРГЫЗЧА-ОРУСЧА СӨЗДҮГҮНДӨГҮ” (1965) КОЛДОНУЛУШУ ЧЕКТЕЛГЕН ЛЕКСИКА
Ссылка на автореферат
Диссертационный советИ.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту Д.10.11.028
Содержание