Сейдакматов Муратбек Джумаканович

Сейдакматов Муратбек Джумаканович


Ф.И.О.Сейдакматов Муратбек Джумаканович
ТемаБОЛОЧОК МУГАЛИМ КЕСИБИНДЕГИ СТУДЕНТТЕРГЕ УКУК МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ Д 13.11.023
Содержание